Ansökan


Vår medlemsavgift för år 2021 är på 150 kronor (under 18 år 75 kronor).
Betalningen kan sättas in på klubbens BG konto: 5062-3446
Ansökan om medlemskap mailas till: klubbens sekreterare.