Mötestider


Vt 2022

Vi har våra mötestider på tisdagar från 18:00 - 21:00 (tredje tisdagen i månaden)

Lördagen dessförinnan håller vi öppet hus, då man kan komma när som helst mellan kl 12.00-14:00 som vi håller öppet. Vi brukar visa upp de auktionsobjekt som auktioneras ut på den kommande tisdagskvällens klubbmöte

Vi är tillbaks på vår vanliga möteslokal, Träffpunkten allén i Sundbyberg. Adress: Vasagatan 9Lördag 12 mars       Öppet hus 12:00-14:00 Visning av auktionsobjekt.

Tisdag 15 mars       Klubbmöte med auktion.

Söndag 3 april       MiM möte som vi håller på Farsta gård kl 12:00-18:00

Lördag 16 april       Öppet hus 12:00-14:00. Visning av auktionsobjekt.

Tisdag 19 april       Klubbmöte med auktion.

Lördag 14 maj       Öppet hus 12:00-14:00. Visning av auktionsobjekt.

Tisdag 17 maj       Klubbmöte med auktion.

Lördag 18 juni       Öppet hus 12:00-14:00. Visning av auktionsobjekt.

Tisdag 21 juni       Terminsavslutning med gåvoauktion samt auktion.